Hemen Ara: +90 (212) 873 73 23 | Email: info@kuzeysaglik.com

Yangın Eğitimi

4 Saat (1 Saat Uygulama)

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

 

Firmada Bulundurulması Zorunlu Olan Personel Sayısı;

 

Az Tehlikeli    50 kişi de 1 kişi Yangın Eğitimi Alması Gerekmektedir.

Tehlikeli          40 kişide 1 kişi Yangın Eğitimi Alması Gerekmektedir.

Çok Tehlikeli  30 kişide 1 kişi Yangın Eğitimi Alması Gerekmektedir.